Isoleringsarbeten

Vid isoleringsarbeten så samarbetar vi med Foamking, som tillhandahåller marknadens överlägset bästa isolering till både garanti, energieffektivitet och hållbarhet.

Foamking säljer inte bara polyuretan produkter utan utför all sprayisolering själv och håller i egna appliceringsutbildningar och har ett väl utarbetat egenkontrolls och arbetsmiljösystem som tagits fram i samarbete med Statens Provningsanstalt. Vi är speciellt stolta över vår leverantörs dedikerade utvecklig av produkterna som nu möjliggjort att vi nu ligger i miljöklass A på Sunda Hus.