Bygglov, Sundsvall

Vi hjälper dig med bygglov i Sundsvall

Att ansöka om bygglov kan vara svårt och tidskrävande. Det är ovana begrepp och många blanketter. När du skickar in din ansökan om bygglov är det viktigt att alla handlingar är korrekta och tydliga, för att handläggning och beslut ska gå så snabbt som möjligt. Vår kunskap och erfarenhet inom hantverk, byggnationer och renoveringar gör att vi på ett effektivt sätt kan hjälpa dig med ditt bygglov i Sundsvall. Vi gör allt från ritningar, situationsplan och nybyggnadskarta till att hjälpa dig att fylla i blanketter och ta reda på all information som behövs för just din bygglovsansökan.

Hos 10 Bygg kan du som söker bygglov i Sundsvall helt enkelt få hjälp med allt som behövs för just ditt bygglov.

När behöver du bygglov?

Du behöver oftast ha bygglov om du vill bygga ett nytt hus, göra en tillbyggnad eller andra ändringar. Det kan även vara så att du behöver bygglov för att bygga en mur, eller sätta upp ett staket.

Det är byggnadsnämnden i kommunen som avgör om byggnationen kräver bygglov. Hör av dig till oss om du har några funderingar, vår erfarenhet gör att vi kan hjälpa dig med alla frågor kopplade till bygglov i Sundsvall.

Följ oss