Totalentreprenad, Sundsvall

Totalentreprenad – ett enda kontrakt

Vi erbjuder totalentreprenad i Sundsvall, vilket innebär att vi tar hand om renovering eller nybygget av ditt hus hela vägen. Från att skapa eventuella bygglovshandlingar tills det att projektet är helt färdigställt. Fördelen med totalentreprenad för dig som kund är att det endast skrivs ett enda kontrakt. Du behöver själv inte kontakta någon annan aktör än oss – Vi sköter allt.

Ett tryggt val för totalentreprenad

En renovering eller en nybyggnation är ofta en stor investering. En anledning till att det ofta blir dyrare än man tänkt sig är kopplat till att det är flera parter involverade. Vår kunskap och vårt nätverk gör att vi kan få en tydlig överblick över prisbilden, och därmed kan skapa den bästa lösningen utifrån just dina behov.

Vi är godkänt utbildade träarbetare inom Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN). Tillsammans med vårt nätverk av duktiga och erfarna samarbetspartners i Sundsvall, gör det oss till ett tryggt val när du ska renovera eller bygga något på totalentreprenad.

Följ oss